Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kaip paskirti įmonės, įstaigos, organizacijos darbuotoją, kitą asmenį vesti apskaitą subjekto vardu?

Paskirti atstovus galite, jei:

 •  esate GPAIS registruoto subjekto atstovas, turintis subjekto administratoriaus teisę:
 • užregistravote subjektą - sukūrėte jo paskyrą: tuo metu automatiškai gavote subjekto administratoriaus teisę;
 • Jus GPAIS paskyrė subjekto administratoriumi tokią teisę turintis kitas atstovas.
 •  esate vadovas, įgaliotas asmuo, galintis naudoti juridinio asmens tapatybės patvirtinimo duomenis (el. banko prisijungimą, elektroninį parašą) ir autentifikuotis, kaip "Verslo subjektasJuridinis asmuo"

Paskirkite atstovą:

Atstovais gali būti paskirti konkretūs fiziniai asmenys.

Šia tvarka atstovais negali būti paskirti kiti juridiniai asmenys: Jūs pagal turimą paslaugų sutartį su juridiniu asmeniu galite šia tvarka paskirti to juridinio asmens konkrečius darbuotojus.

 •  Informuokite fizinį asmenį, kad numatote jį paskirti atstovu, gaukite jo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą) ir paprašykite asmens užsiregistruoti GPAIS, jei jis niekada nesinaudojo šia sistema.

  Būsimas atstovas turi registruotis kaip fizinis asmuo: su savo tapatybės duomenimis, autentifikacijoje renkasi "GyventojasFiziniam asmeniui".

Rekomenduojame gauti asmens sutikimą, kad Jūs tvarkysite jo asmens duomenis, susitarti dėl asmens duomenų apsaugos. Matyti visų atstovų asmens duomenis gali atstovai, kurie turi GPAIS subjekto administratoriaus teises, todėl jeigu pasirinksite atstovui šią teisę suteikti, supažindinkite ir jį su Jūsų veikloje taikomais reikalavimais tinkamai tvarkyti ir saugoti kitų atstovų asmens duomenis. Paprasti atstovai vieni kitų asmens duomenų GPAIS matyti negali.

 •  Prisijunkite prie GPAIS.
 •  Iš sąrašo pasirinkite subjektą, kuriam norite paskirti atstovą.
 •  Pasirinkite:

 •  Suveskite atstovo duomenis. Paspaudę žalią pliusą galite pridėti į sąrašą, kiek norite atstovų.
 •  Rinkitės "Išsaugoti"

Visi sėkmingai paskirti atstovai norėdami vesti duomenis prisijungia su savo tapatybės duomenimis (autentifikacija "GyventojasFiziniam asmeniui") ir mato savo bei paskirtų atstovauti subjektų paskyras.


Note
 •  Rekomenduojame įmonių, įstaigų, organizacijų vadovams, net kai paskiriate savo atstovus GPAIS, pasilikti sau subjekto administravimo teises GPAIS ir nepašalinti savo duomenų iš Atstovų sąrašo - taip galėsite lengvai pakeisti atstovų sąrašą, net jei Jūsų paskirti darbuotojai išeitų iš darbo ar kitu atveju nebegalėtų Jums atstovauti.

 •  Dalis juridinių asmenų paskyrų buvo sukurtos sistemos kūrimo metu ir dėl to Jums gali nepavykti paskirti atstovų, net jei esate juridinio asmens vadovas: Juridinio asmens vadovas nemato pasirinkimo "Atstovai" ?

Kai kuriais atvejais tinkamai prisijungęs juridinio asmens vadovas nemato dalies "Atstovai", tai susidaro išimtiniais atvejais, dėl juridinio asmens paskyros kūrimo sąlygų GPAIS veiklos pradžioje, kai keičiasi juridinių asmenų vadovai ir teisės korektiškai nepasiekia sistemos iš Elektroninės valdžios vartų:

praneškite apie situaciją GPAIS Pagalbos tarnybai ir nedelsdami sutvarkysime Jūsų subjekto paskyrą GPAIS ir teises.

 •  Jei turite sutartį su kitu juridiniu asmeniu dėl to, kad jis užtikrintų Jūsų pareigų vykdymą GPAIS, galite:
How to add my employees as the representatives of my company on PPWIS?

You can add representatives, if you are the one, who registered the company on PPWIS. During registration you have received the right to administer the subject or if other representative ensured for you the right to administer the subject on PPWIS.

If you use Lithuanian E-Government Gateway services as the lead of the company, you may Log in as Business subject and receive the rights to administer the subject.

This instruction is used to add individual persons as representatives.

If you have legal contract of services with other legal person, you may add the employees of this legal person under this instruction.
 •  Inform individual person, who will be your representative on PPWIS, about your need of representation, get his personal data (name, surname, if he is Lithuanian citizen - code) and ask him to register on PPWIS as individual person, if he has never used this Information System before.
Please bear in mind to inform your future representative about the fact, that you will process his personal data in the right order, under the conditions of General Data Protection Regulation - Regulation (EU) 2016/ 679. All representatives, who have the right to administer subject on PPWIS get the right to see personal data of other representatives. Other representatives, who are not subject administrators, may not see the personal data of others.
 •  Log in to PPWIS
 •  Choose the subject, whom you would like to add representative, from the list
 •  Choose:

 •  Fill in the data of your representative. By clicking green plus sign you can add as many representatives as you like.
 •  Click "Save"

The successfully added representatives log in as invidual persons, by approving their personal data and may see their own account and the account of the represented company (-ies).


Note
 •  If you are the lead of the company, we recommend you to keep the rights of subject administration at PPWIS and do not exclude yourself from the list of the representatives of the company, even when you add other representatives with or without the right to administer the subject. While doing so you will be able to change the list of representative at any time easily, even if your other representatives leave or could not representate your company for some other reasons.

 •  If you have legal contract of services with other legal person to assure your duties on PPWIS, you may
 • add the employees of your contractor or the lead of your contractor as your representatives under this instruction
  or
 • you may send the power of attorney to GPAIS Help Service (pagalba@gpais.eu), which declares the right to representate your company for other legal person and for the concrete individual persons - employees of your contractor: we will update your list of representatives.