Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Įgaliojimą renkite ir siųskite GPAIS Pagalbos tarnybai tik tada, kai nepavyksta patiems paskirti atstovų pagal pateiktus paaiškinimus.

Kai perduodate apskaitos GPAIS pareigų vykdymą kitam juridiniam asmeniui pagal sutartį dėl paslaugų teikimo, sutarties sudarymo metu Jūs galite:paskirti asmens, su kuriuo sudarote sutartį, vadovą ar kitą įgaliotą to asmens darbuotoją - fizinį asmenį - savo įmonės, įstaigos, organizacijos atstovu - subjekto administratoriumi GPAIS, kad sutarties šalis per savo darbuotoją - fizinį asmenį - galėtų padėti Jums vesti apskaitą.


Būdamas įmonės, įstaigos, organizacijos vadovu, registruotu Juridinių asmenų registre, net jei nebuvote anksčiau prisijungęs GPAIS, kaip savo vadovaujamo juridinio asmens atstovas, galite tapti atstovu - subjekto administratoriumi:

prisijungdamas su juridinio asmens tapatybės rekvizitais -

autentifikuodamasis kaip "Verslo subjektas"

autentifikacijos metu pasirinkdamas "Juridiniam asmeniui" skirtą taaptybės patvirtinimo seką E-vartuose.

Image AddedKai kuriais atvejais šiuo būdu prisijungę juridinių asmenų vadovai nemato dalies "Atstovai": parašykite GPAIS pagalbos tarnybai ir GPAIS administratoriai sutvarkys šią teisių klaidą.


Jei siunčiate įgaliojimą:

...