Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Formos pateikiamos pagal Tvarkos, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, aprašo nuostatas, naudotinos, kai dėl techninių problemų neveikia GPAIS ar atskiras GPAIS funkcionalumas, apie kurį pranešta viešai bent vienoje iš nuorodų: https://www.gpais.eu/web/guest/informacija-apie-sutrikimus, https://www.gpais.eu/gpais-naujienos, http://gamta.lt/, dėl konkretų subjektą veikiančio sutrikimo susisiekta su GPAIS Pagalbos tarnyba.