Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Lietuvoje registruotoms įmonės, įstaigoms, organizacijoms, Lietuvos piliečiams

Jei Jūs ar Jūsų įmonė, įstaiga, organizacija, turintys pareigą vesti apskaitą GPAIS, jau užsiregistravote:

https://www.gpais.eu/

 •  Rinkitės Prisijungti
 •  Patvirtinkite savo tapatybę per Elektroninės valdžios vartų portalą, į kurį būsite nukreiptas:

  visais atvejais autentifikacijos žingsnyje rinkitės "Gyventojas".
  Jei atstovaujate įmonei, įstaigai, organizacijai, kitam juridiniam asmeniui GPAIS, pirma įsitikinkite, kad įmonė paskyrė Jus savo atstovu GPAIS.

Jei tapatybė patvirtinta, būsite automatiškai grąžintas į GPAIS ir galėsite vesti duomenis


Susiję straipsniai:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("registracija","atstovai","prisijungimas") and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article


Page Properties
hiddentrue
Related issuesUžsienio subjektams - Foreign people Log in

If you have already registered to PPWIS, go to

https://www.gpais.eu/ 

Do you have access to Lithuanian E-Government Gateway services? - If YESIf you can't access Lithuanian E-Government Gateway services
 •  Pick "Log in"
 •  Authentificate under the instructions of the Lithuanian E-Government Gateway