Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Sutriko Elektroninės valdžios vartai, per kuriuos vykdomas tapatybės patvirtinimas, kai jungiatės prie GPAIS.

Palaukite keliolika minučių ir pabandykite vėl prisijungti - įprastai tai laikino pobūdžio, trumpas sutrikimas.

Jei problema užtrunka neįprastai ilgai, informuokite GPAIS Pagalbos tarnybą.

...

Susiję straipsniai:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-troubleshooting-article" in ("prisijungimas","registracija","naujas-vartotojas") and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-troubleshooting-article

...

hiddentrue

...