Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Ne. GPAIS programinė įranga palaiko XML formato failų importą.

Kito formato failus pirma turite konvertuoti (paversti) į XML formatą.

Info
titleKas tai yra XML?

XML: Extensible Mark-up Language - "plečiama duomenų aprašų kalba", kuri yra:

  •  XML dokumentai yra tekstinio, o ne binarinio formato,
  •  XML dokumentai turi atitikti tam tikrą reguliarią gramatiką, turi tenkinti XML standarto taisykles,
  •  hierarchinė,
  •  plečiama,
  •  skirta kitų kalbų kūrimui.

...