Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAr VVS gedimo metu turėčiau duomenis vesti kitu būdu?

Taip. Informaciją pildykite laisva forma popieriniu arba elektroniniu formatu arba pagal teisės aktų numatytas formas, arba prisijunkite ir pateikite privalomus duomenis tiesiogiai GPAIS.

Jei Jūsų VVS gedimas trunka ilgiau negu 10 darbo dienų, nebeturėtumėte naudoti laikinų savo pasirinktų informacijos tvarkymo formų - Jums reikia prisijungti ir pildyti duomenis tiesiogiai GPAIS portale.

...