Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Atstovavimas ir prisijungimas prie GPAIS yra susietas su būtinybe nustatyti ir patvirtinti konkretaus veiksmus atliekančio fizinio asmens tapatybę.

Jūsų negali paskirti atstovu GPAIS, jeigu Jūs, kaip fizinis asmuo, niekada nesiregistravote ir neprisijungėte prie šios sistemos.

Būdamas atstovu visada matysite tiek savo, fizinio asmens, vardu, pavarde identifikuojamą paskyrą, tiek atstovaujamų kitų subjektų - įmonių, įstaigų, organizacijų - paskyras.

...