Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Importavimo nuorodos gamybinėje aplinkoje:
https://www.gpais.eu/o/vvs/srv/products/import
https://www.gpais.eu/o/vvs/zrn/journal/import

...

Techninės nuorodos serviso gyvybingumui tikrinti, turi grįžti atsakymas "pong":

https://www.gpais.eu/o/vvs/srv/products/ping
https://www.gpais.eu/o/vvs/zrn/journal/ping
https://tst.gpais.eu/o/vvs/tvarkzurn/atvr/ping


Importavimo būsenos ir rezultatų gavimas:

SVARBU: generuojant slaptažodį, vietoje įmonės kodo reikia nurodyti VVS naudotojo vardą
https://gpais.eu/o/vvs/log/status/{batchId}
https://gpais.eu/o/vvs/log/result/{batchId}
BatchId identifikatorius gražinamas kaip rezultatas, kai sėkmingai įvykdomas importas.
Pvz.: https://gpais.eu/o/vvs/log/status/66c7c6f6-3b6b-4dc8-b8fc-6ae392969ae4


GII registracijos duomenų gavimas, srautų ID:

SVARBU: generuojant slaptažodį, vietoje įmonės kodo reikia nurodyti VVS naudotojo vardą
https://gpais.eu/o/vvs/reg/list


XSD failų gavimas:

SVARBU: generuojant slaptažodį, vietoje įmonės kodo reikia nurodyti VVS naudotojo vardą
https://gpais.eu/o/vvs/xsd/{file}
Galimi failai: gpais.xsd, gpais-klasifikatoriai.xsd, gpais-vvs-produktai.xsd, gpais-vvs-zurnalas.xsd
Pvz.: https://gpais.eu/o/vvs/resources/xsd/gpais-klasifikatoriai.xsd

Pastaba: Failus galima pasiekti ir tiesiogiai per nuorodą, neprisijungus.


Klasifikatoriaus gavimas:

SVARBU: generuojant slaptažodį, vietoje įmonės kodo reikia nurodyti VVS naudotojo vardą
https://gpais.eu/o/vvs/cls/{type}
Galimi klasifikatoriai: CL109, CL110, CL113, CL114, CL118, CL126, CL127, CL130, CL138, CL140
Pvz.: https://gpais.eu/o/vvs/resources/cls/CL109

Pastaba: Failus galima pasiekti ir tiesiogiai per nuorodą, neprisijungus.


Žurnalo įrašų ištraukimas:

https://gpais.eu/o/vvs/zrn/query/gaminiai/{gampak}
Parametrai: long registrationId, string from, string to, int offset, int limit.
Pvz.: https://gpais.eu/o/vvs/zrn/query/gaminiai?registrationId=1973&from=2000-01-01&to=2018-01-31

Susiję straipsniai:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-article" and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article

...