Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Live Search
placeholderŽinių paieška. Veskite visą žodį, kuris Jums aktualus.
labelsxml-integracija

Section


Infowarning
titleSVARBU

Sistemos atnaujinimo informacija


VVS sąsajos galimybė šiuo metu egzistuoja gaminių, pakuočių apskaitoms.


Kaip Verslo valdymo sistema susiejama su GPAIS? Yra užtikrinta prieiga prie GPAIS per REST API sąsają, leidžiančią XML formatu importuoti tiek prekinių vienetų sąrašus, tiek žurnalo įrašus iš Jūsų naudojamos Verslo valdymo sistemos (toliau VVS / REST sąsaja).

Be REST API sąsajos, tiesiogiai GPAIS portale XML formatu galite importuoti tik prekinių vienetų sąrašus, o žurnalų įrašus turite suvesti.


VVS sąsajos projektavimo dokumentas: https://www.gpais.eu/documents/20143/28915/VVS+projektavimo+dokumentas.pdf/b076c524-a69a-2db3-8e79-0c1b5fc08ffc

VVS sąsajos vartotojo vadovas: https://www.gpais.eu/documents/20143/28915/VVS+vartotojo+vadovas.pdf.docx/5291c038-521b-070a-9767-b8bf59273303

Duomenų modelius, schemas, pavyzdžius rasite čia:

  •  Pasirinkite "Pagalba".Instrukcijos, padėsiančios Jums savarankiškai įkelti XML failus į GPAIS: Atsisiųsti instrukciją

Jei turite galimybę patys parengti žurnalų įrašų XML failą, instrukcijoje rasite nuorodą į nemokamą programą, galinčią padėti Jums išsiųsti į GPAIS žurnalų įrašus.

...