Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Turite galimybę GPAIS aplinką, programines priemones išbandyti testinėje aplinkoje : adresu - https://tst.gpais.eu

...

Prisijungimas, registracija ir atstovų skyrimas atliekami analogiškai gamybinei aplinkai.

Tip

Testinėje aplinkoje galite patys susikurti subjektus, apskaitos vienetus, dokumentus ir išbandyti GPAIS paslaugas.

Importavimo iš VVS nuorodas testinėje aplinkoje rasite čia.

Warning

Jei Jūsų išorinis IP yra statinis, viskas bus tvarkoje. Jei išorinis IP yra dinaminis (kasdien besikeičiantis, dažniausiai būna mobiliųjų internetų), deja, testiniu portalu nepavyks naudotis.

Testinė aplinka savaime neatvaizduoja gamybinėje aplinkoje suteiktų teisių atstovams ar vestų apskaitų pagal subjekto vardą  - turite sukurti norimus testinius dokumentus, atlikti bandomąsias veiksmų sekas, su kurių procedūra norite susipažinti.