Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
titleAr nesusidubliuos siunčiami žurnalų įrašai?

Žurnalo įrašai, siunčiami per VVS, turi savo unikalius ID numerius, pagal kuriuos sistema atpažįsta vienodus įrašus.

Jei Jums reikia pakoreguoti GPAIS jau esančius, importuotus žurnalų įrašus, galite pakartotinai siųsti taisomus žurnalų įrašus tais pačiais ID numeriais - jie pasikoreguos, jeigu šių žurnalų būsena bus "Rengiamas žurnalas".

Jei siųsite žurnalo įrašus su naujais ID numeriais, jie bus sukelti kaip nauji ir gausite "dubliuotus" įrašus.

Jei siųsite žurnalo įrašus su numeriais, kurie jau yra sukelti ir suvestinė su jais suformuota, gausite klaidą - Žurnalo įrašas 123456 priklauso 2022 metų I ketvirčio žurnalui, kuris nėra redaguojamas.

Žurnalo įrašų ID generuoja Jūsų naudojama buhalterinė programa, nuo jos specifikacijos priklauso, ar galite naudoti pakartotiniams siuntimams tuos pačius ID, ar programa kas kartą generuos naujus ID žurnalų įrašams.

Note

Jeigu reikia pakeisti į GPAIS įkeltus žurnalų įrašus ir nežinote naudotų ID, negalite naudoti tų pačių ID: pirma pašalinkite neteisingus įrašus iš GPAIS ir tik tada kelkite naują failą su naujais ID ir reikiamais pataisymais.


...