Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


GPAIS tobulinimo darbų planas. Informacija preliminari ir atnaujinama pagal faktinę situaciją kas dvi savaites.

2022 IV - 2023 I ketv. GPAIS tobulinimo planas

Image Removed

Detalesnę informaciją apie artimiausius darbų planus galite rasti čia: Detalus darbų planas 2022 IV ketvirtis - 2023 I ketvirtis

Susiję straipsniai:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "tobulinimas" and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelstobulinimas

...