Cheminių medžiagų / mišinių tvarkymo klausimai

Konsultacijas telefonu teikiame:

  • Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 9 val. iki 11 val. ir nuo 14 val. iki 16 val.;
  • Penktadieniais nuo 9 val. iki 11 val. ir  nuo 14 val. iki 15 val.

Specialistai, teikiantys konsultacijas (temomis):

  • Monika Avižienė +370 665 50319 (duomenų ir informacijos teikimas į IS AIVIKS / PIC reglamento reikalavimai)
  • Inga Garšvaitė +370 698 59575 (duomenų ir informacijos teikimas į IS AIVIKS / ozono sluoksnį ardančios cheminės medžiagos / POT reglamentas)
  • Otilija Špūrienė +370 687 08146 (lakieji organiniai junginiai)
  • Jurgita Balčiūnienė +370 661 04313 (lakieji organiniai junginiai)
  • Beata Volujevič +370 661 74275 (lakieji organiniai junginiai, Gyvsidabrio reglamentas)


Aplinkos apsaugos agentūros socialinės medijos:

Europos cheminių medžiagų agentūros socialinės medijos:
Neseniai atnaujinta informacija