IS AIVIKS administratorius

IS AIVIKS administratorius gali būti tik įmonės vadovas, arba asmuo, kuris el. vadžios vartuose turi visas įmonės vadovui suteiktas teises. Administratorius turi teisę tvarkyti duomenų teikėjus, taip pat pats gali teikti duomenis į IS AIVIKS.