Elektroninio pašto naudojimo tvarkos aprašas

Darbinio elektroninio pašto naudojimo tvarkos aprašas

Svarbūs akcentai dėl darbinio elektroninio pašto naudojimo:

  • Darbiniai elektroniniai paštai yra:

suteikiami su galūne @gamta.lt;

papildomai darbinio mobiliojo telefono administravimui, kontaktų telefono valdymui ar siekiant dalintis didelės apimties dokumentais gali būti sukuriama darbinė Gmail pašto paskyra. Tokia paskyra turi būti naudojama laikantis apraše nurodytų nuostatų, kaip darbinio pašto paskyra. Darbuotojas prisiima visą atsakomybę už paskyros saugumo rizikas, jei darbo tikslams naudoja asmeninę Gmail pašto paskyrą. Rizika reiškia ir tai, kad darbuotojui gali būti nesuteikta IT priežiūra dėl jo Gmail paskyros, kurią darbuotojas pats sukūrė ir naudoja ir asmeniniams poreikiams, taip pat rizika apima ir tai, kad darbuotojui išėjus iš darbo gali būti neperkeliami ir neišsaugomi jo asmeniniai duomenys, susieti su paskyra, jei darbuotojas neatskyrė ir naudojo asmeninę paskyrą darbo tikslams.

  • darbinės el. pašto paskyros privalo būti naudojamos tik darbo tikslams. Darbuotojas neteikia darbo el. pašto adreso kurdamas paskyras, kai siekia gauti žiniatinklio ar kitas paslaugas, nesusijusias su darbo funkcijomis, asmeniškai aktualiems kontaktams (medicinos įstaigoms, mokykloms, būsto administratoriams, šeimos nariams ar kt.) pateikia asmeninius pašto ar kitų kontaktų duomenis.

  • naudodamasis darbiniu el. paštu darbuotojas turi jam prieinamomis priemonėmis saugoti ir nepažeisti konfidencialios, jautrios informacijos apsaugos reikalavimų, neplatinti su įstaiga susijusių duomenų ne darbo tikslais, rengdamas laiškus laikytis lietuvių kalbos ir kultūros taisyklių, turinį dėstyti aiškiai, suprantamai ir kokybiškai pagal jam suteiktus įgaliojimus ir kompetenciją.

  • įtartinus ar kenksmingus laiškus, gautus el. pašte darbuotojas turėtų ignoruoti ir (ar) šalinti, neatidaryti juose teikiamų nuorodų, nesidalinti tokiuose laiškuose esančiais priedais ir jų nesaugoti savo kompiuterio aplankuose. Dėl įtartinų ar kenksmingų laiškų darbuotojai kviečiami teikti pranešimus IT skyriui, kai darbuotojas abejoja, kokias saugumo valdymo priemones jis gali ar turi pasirinkti.

  • IT skyrius taiko elektroninio pašto saugos priemones, tačiau jų garantijos yra dalinės ir darbuotojai turi įsitraukti į kibernetinės saugos rizikų valdymą pagal jiems teikiamas rekomendacijas mokymų metu, konsultuodamiesi su IT specialistais.