Asmens ir komercinių duomenų sauga: IS, registrų naudotojų pareigos

Aktuali informacija ir rekomendacijos dėl IS, registrų naudotojų, turinčių prieigas prie vidinių IS, registre sukauptų duomenų, pareigų ir elgesio su duomenimis: kokie duomenys tvarkomi IS, registre, pareiga užtikrinti jų saugą, kaip įvertinti, kiek duomenis saugoti, kaip elgtis, jei duomenis reikia perduoti kitiems asmenims ir kita: