Aplinkos apsaugos agentūros tvarkomų valstybės IS, registrų nuostatai

Valstybės IS, registro nuostatai, nuoroda

Pastabos dėl nuostatų ar IS tobulinimo būklės

Valstybės IS, registro nuostatai, nuoroda

Pastabos dėl nuostatų ar IS tobulinimo būklės

IS AIVIKS nuostatai

AIVIKS tobulinimas inicijuotas, nuo 2024 m. vykdomas investicinis projektas

GPAIS nuostatai

GPAIS tobulinimas vykdomas, sutartis galioja iki 2025 m. vasario mėn.

ATVR nuostatai

Numatoma pagrindines ATVR registravimo funkcijas įgyvendinti GPAIS nuo 2024-05-13.

Leidimų informacijos surinkimo ir atvaizdavimo, teisių išrašyti atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus suteikimo procesus numatoma įgyvendinti GPAIS 2024 m. vasarą.

2024 m. balandžio - gegužės informacija dėl nuostatų: rengiamas pakeitimas dėl ATVR sujungimo su GPAIS, laukiama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos sprendimų dėl nuostatų formos.

ATVR tvarkymo taisyklės

2024 m. balandžio - gegužės informacija dėl taisyklių: bus rengiamas pakeitimas atnaujinus ATVR nuostatus ir sujungus ATVR su GPAIS.

UETK nuostatai

Atnaujinamas Biologinės įvairovės informacinės sistemos projekto metu: https://uetk.biip.lt/