Aplinkos apsaugos agentūros kompiuterizuotų darbo vietų ir IS, Registrų administravimo tvarkos aprašas

Pakeitimai:

2021 m. balandžio 6 d. Aprašas papildytas nuostatomis dėl Aplinkos apsaugos agentūros Pagalbos tarnybos vidinių vartotojų atsakomybės (aktualu paklausimus Pagalbos tarnyboje nagrinėjantiems asmenims): 2021-04-06 įsakymas Nr. AV-97

2021 m. balandžio 23 d. Aprašas papildytas nuostatomis dėl Aplinkos apsaugos agentūros duomenų centro ir ryšių tinklo patalpų / prieigos taškų valdymo (aktualu IT skyriui, valstybės tarnautojams / darbuotojams, atsakingiems už patalpų priežiūrą ir administravimą): 2021-04-23 įsakymas Nr. AV-126