Atliekų susidarymo / tvarkymo, gaminių, pakuočių tiekimo rinkai apskaita