Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Prie IS AIVIKS gali jungtis ir teikti duomenis už įmonę tik administratoriaus priskirti duomenų teikėjai. Duomenų teikėjui norint prisijungti prie IS AIVIKS reikia prisijungti prie https://aplinka.lt/ portalo ir „Duomenų teikimas“ dalyje pasirinkti „Duomenų teikimo sistema“ funkciją. Pasirinkus šią funkciją reikia dar kartą autentifikuotis per el. valdžios vartus, o patvirtinus tapatybę pasirinkti už kokią įmonę duomenų teikėjas teiks duomenis (tas pats duomenų teikėjas gali būti priskiriamas skirtingų įmonių administratorių). Duomenų teikėjas jungiasi per el. valdžios vartus, kaip gyventojas ir autentifikuojasi su savo turimais el. bankininkystės duomenimis (Smart-ID, el. parašu ir kt.). Instrukciją kaip duomenų teikėjui prisijungti rasite ČIA.