Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Norint tapti IS AIVIKS administratoriumi įmonės vadovas (arba asmuo, kuris el. vadžios vartuose turi visas įmonės vadovui suteiktas teises) turi pateikti paraišką. Paraiška teikiama tiesiogiai internetu ir yra automatiškai patvirtinama. Paraiška teikiama vieną kartą ir yra aktyvi visada (naują paraišką reikėtų teikti pasikeitus įmonės vadovui). Instrukciją kaip pateikti paraišką rasite ČIA.

Note
titleAtkreipkite dėmesį

Administratorius, autentifikuojantis per el. valdžios vartus, turi pasirinkti prisijungimą „Verslo subjektas“ ir autentifikuotis su įmonės el. bankininkystės duomenimis (Smart-ID, el. parašu ir kt.). Prieš patvirtindami tapatybę el. valdžios vartuose, atkreipkite dėmesį į dešinajame kampe esančią informaciją: naudotojas – turi būti nurodytas vadovo (arba asmens, kuris el. vadžios vartuose turi visas įmonės vadovui suteiktas teises) vardas ir pavardė, o atstovaujamas asmuo – įmonės pavadinimas.

...