Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Duomenų teikėjus priskirti ir tvarkyti gali tik IS AIVIKS administratorius. Norint priskirti duomenų teikėjus reikia prisijungti prie https://aplinka.lt/ portalo ir „Duomenų teikimas“ dalyje pasirinkti „Tvarkyti duomenų teikėjus“ funkciją. Pasirinkus šią funkciją pasirenkama įmonė, kurios duomenų teikėjus norima tvarkyti (vadovas (arba asmuo, kuris el. vadžios vartuose turi visas įmonės vadovui suteiktas teises) gali būti kelių įmonių administratorius) ir priskiriami nauji duomenų teikėjai arba redaguojami esami. Priskiriant naują duomenų teikėją nurodoma: vardas; pavardė, el. paštas; asmens kodas; galiojimo rolės trukmė (nuo / iki); duomenų rinkiniai, kuriuos priskirtas duomenų teikėjas gali kurti ir teikti. Instrukciją kaip priskirti duomenų teikėją rasite ČIA.

Note
titleAtkreipkite dėmesį

Nerekomenduojama priskirtų duomenų teikėjų šalinti, nes pašalinus juos pasišalins ir duomenys, kuriuos jie yra teikę. Rekomenduojama tokių duomenų teikėjų nešalinti, bet padaryti nebegaliojančią rolę t. y. nurodyti praėjusią datą „Galioja iki“ langelyje, taip duomenų teikėjas nebegalės jungtis prie IS AIVIKS ir matyti įmonės pateiktų duomenų. Jeigu priskiriant duomenų teikėją galiojimo rolė „Galioja iki“ nenurodoma – duomenų teikėjas gali jungtis prie IS AIVIKS ir matyti įmonės pateiktus duomenis neribotą laiką.

...