Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

2024-02-19

 • Atvaizduoti lydraščiuose e-gpais kodą
 • GII registracijos ir GII ataskaitų patobulinimas dėl savų reikmių ir klaidingų registracijų
 • Smulkios vidinių ir išorinių ataskaitų korekcijos

2024-01-31

 • 02 05 Sudiegtas pataisymas, kad darytojų metinėje ataskaitoje atvaizduotų visas atliekų eilutes
 • 01 31 Sudiegta integracija su Regitra dėl ENTP išregistravimo pažymų generavimo per GPAIS
 • 01 31 Naujas unikalus e-gpais kodas kiekvienai susidarymo, tvarkymo vietai skirtas patogumui
 • 01 29 sudiegta skiltis užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių suvedimui 
 • 01 24 sudiegtas VVS integracijos funkcionalumas atliekų tvarkytojų žurnalų trims skiltims
 • 01 24 pratęstas VVS slaptažodžio galiojimas iki 15 minučių, GII ir ATVR importui
 • 01 05 atnaujinti adresai iš adresų registro

...