Changelog

2024-02-19

 • Atvaizduoti lydraščiuose e-gpais kodą
 • GII registracijos ir GII ataskaitų patobulinimas dėl savų reikmių ir klaidingų registracijų
 • Smulkios vidinių ir išorinių ataskaitų korekcijos

2024-01-31

 • 02 05 Sudiegtas pataisymas, kad darytojų metinėje ataskaitoje atvaizduotų visas atliekų eilutes
 • 01 31 Sudiegta integracija su Regitra dėl ENTP išregistravimo pažymų generavimo per GPAIS
 • 01 31 Naujas unikalus e-gpais kodas kiekvienai susidarymo, tvarkymo vietai skirtas patogumui
 • 01 29 sudiegta skiltis užpildytų vienkartinių plastikinių gaminių suvedimui 
 • 01 24 sudiegtas VVS integracijos funkcionalumas atliekų tvarkytojų žurnalų trims skiltims
 • 01 24 pratęstas VVS slaptažodžio galiojimas iki 15 minučių, GII ir ATVR importui
 • 01 05 atnaujinti adresai iš adresų registro

2024-01-03

 • Sutvarkyta prisijungimo problema, kai buvo grįžtama į prisijungimo puslapį.
 • Pridėta nauja EEĮ kategorija, 4B Fotovoltinės plokštės
 • Gaminių žurnaluose vedant gaminius gyvai atvaizduojamas prekės svoris
 • Pakeistas klaidos pranešimas, kai nepasiekiama epaslaugos.lt svetainė
 • Ištaisyta per klaidą į GII patekusi darytojų žurnalų būsena filtravime
 • Tvarkytojų žurnalo eksportavime į excel pridėtas stulpelis
 • Vedant prekinių vienetų pakuotes portale, sistema apribos rūšių pasirinkimą pagal pakuotės tipą

2023-10-17

 • Sutvarkytos užstrigusios tarptautinių vežimų būsenos.
 • Padaryta EVRK kodų integracija su atvirų duomenų portalu.

2023-09-28

Klaidų taisymai:

 • Atšaukus supaprastinto tarptautinio vežimo atliekų sutvarkymą įrašomos teisingos būsenų datos; sutvarkytos būsenos vidiniame portale; sutvarkytos būsenų datos vidiniame portale.

2023-09-26

Įjungta AG ir AL klasifikatorių datų galiojimo patikra. Sistema nebeleidžia teikti neteisingų duomenų šiuose srautuose. Prekių galiojimo terminai turi papulti į klasifikatorių galiojimo periodus ir turi būti naudojami galiojantys kodai. Klasifikatorių galiojimo datas galite rasti čia Klasifikatoriai

2023-09-06

Klaidų taisymai:

 • Tarpvalstybinio atliekų vežimo lydinčio dokumento (supaprastinti vežimai) formoje IP transporto priemonės numerio lauko ilgis suvienodintas su vidinės duomenų bazės reikalaujamu, rengėjui teikiamas informatyvus pranešimas, jei lauko ilgis viršijamas

2023-09-04

 • Automatinis tarpvalstybinių atliekų vežimų judėjimo dokumentų tvirtinimas: suvedus atliekų gavimą ar sutvarkymą automatiškai pakinta dokumento būsena
 • Automatinis tarpvalstybinių atliekų vežimų importo dokumentų užbaigimas, kai sutvarkomas visas gautas atliekų kiekis
 • Duomenys į suvestines įtraukiami pagal tarpvalstybinių atliekų vežimų judėjimo dokumentų būsenas "Atliekos gautos", "Baigta"
 • Galimybė atšaukti tarpvalstybinį atliekų vežimą supaprastinta tvarka arba tarpvalstybinį atliekų vežimą su pranešimu, kai yra žyma, kad reikės išrašyti įrodantį dokumentą, ir kai "Atliekos išvežtos". Po atšaukimo atliekos lieka apskaitoje. Kai yra žyma, kad nereikės išrašyti įrodančio dokumento, atšaukimo galimybė buvo anksčiau ir liko.
 • Naudotojo (rūšiuotojo) įrodančiuose dokumentuose išjungta patikra dėl savivaldybės: dokumente nurodyta savivaldybė gali nesutapti su surinkėjo atliekų tvarkymo vietos savivaldybe.

2023-08-10

 • Formuojant lydraščius, TAV, ĮD nerodyti negaliojančių sutarčių;
 • Formuojant įrodantį dokumentą iš gamintojų importuotojų organizacijos pusės bus atvaizduojami tik aktualūs nariai;
 • Papildytas atliekų vežimą lydinčių dokumentų 10 laukelis nauja skiltimi "kita (nurodyti)".
 • Pataisyta S8 atliekų suvestinė tvarkytojų skiltyje.
 • Automatiškai formuojama ASA suvestinė, kai vykdomas lydraštis ir siuntėjas nesveria atliekų.

2023-07-31

Klaidų taisymai:

 • Leisti vežti atliekas jas gavus lydraščiu, kai lydraštis dar neužbaigtas (būsena - laukia siuntėjo patvirtinimo)

 • Sutvarkyti dingstantys atliekų kodai kopijuojant lydraščius, kai nėra atliekų likučio.
 • Sutaisytas GII žurnalo įrašų kopijavimas (nebuvo užpildomas prekės kodas)
 • Tvarkytojų suvestinės eksporte sumaišyti stulpeliai vietomis.
 • Vedant žurnalo įrašus portale veiklos būdas nebeparenkamas atsitiktine tvarka, reikia pasirinkti.
 • Įrodančių sąrašo eksporte sutvarkyti skaičiai po kablelio.
 • Nevykdančių apskaitos darytojų lydraščiuose turi leisti pasirinkti sutartyje suvestas atliekų susidarymo vietas.

2023-07-03

 • Atstovams galima nurodyti atstovavimo laiką ir jie lieka istorijoje.
 • Galimybė ištrinti per klaidą sukurtą tuščią žurnalą.
 • Pataisytas tvarkytojų lydraščių eksportavimas.
 • Patobulintas darytojų bendro lydraščių sąrašo užkrovimas, kai yra labai daug susidarymo vietų ir lydraščių.
 • GII žurnale ir VVS importe papildoma patikra dėl savų reikmių pakuočių kodų.

2023-06-22

Nauji funkcionalumai:

 • Atliekų darytojai gali formuoti visų susidarymo vietų suvestinių būsenų ataskaitą.
 • Atliekų tvarkymo sutarčių priskyrimas konkrečioms veiklavietėms;
 • Atliekų tvarkymo žurnalo duomenų eksportas;
 • Pradinių atliekų likučių keitimo ribojimai (ASA ir ATA). Nebegalima koreguoti pradinių likučių, jei suformuota bent viena suvestinė.
 • Tvarkytojų žurnale suvedus įrašus atvaizduojamas buvęs iki įrašo suvedimo atliekų likutis.

Klaidų taisymai:

 • Nebeleidžia vežti atliekų, jei turimas nulinis atliekų kiekis.
 • Pataisytas atliekų rikiavimas lydraštyje, lydraščio išsaugojimas nebemeta klaidos dėl likučių.
 • Atvaizduojami iškart visi trūkstamų atliekų kiekiai, o ne po vieną.
 • Neberodomos išregistruotos tvarkymo vietos lydraščiuose.
 • Tvarkytojai gali užbaigti lydraščius praėjus 5 dienoms po paskutinės būsenos pasikeitimo, ne nuo lydraščio sukūrimo datos.
 • Vykdant lydraštį įvykus klaidai, nebeišsaugoma perdavimo data.

2023-05-29

 • GII žurnalo masinis įrašų šalinimas portale plius puslapiavimas!!!
 • ĮD dėl padangų sutvarkymo R301
 • ĮD dėl padangų sutvarkymo R1

2023-05-12

 • Jei atliekų siuntėjas, naudodamasis GPAIS, nepatvirtina arba negrąžina tikslinti atliekų gavėjo pasverto atliekų kiekio per 5 darbo dienas nuo patvirtinimo apie atliekų gavimą dienos, Lydraščio duomenis patvirtinti gali atliekų gavėjas. Jeigu atliekų gavėjas nepatvirtina atliekų kiekio, pasibaigus einamajam mėnesiui Lydraštis baigiamas pildyti automatiškai.
 • Lydraščių atliekų kiekio koregavimas po lydraščio užbaigimo (už praeitą ketvirtį ir 15 dienų nuo ketvirčio pabaigos).
 • Lydraščių bendra skiltis visoms tvarkymo, susidarymo vietoms, lydraščių spalvos.
 • Pranešimų šalinimo galimybė pranešimų skiltyje.
 • Apskaitos dokumentų rikiavimas.
 • S8 darytojų apskaitoje laikomos atliekos atvaizduojamos tvarkytojų suvestinėse.
 • 20 tipo lydraščiai (darytojo - tvarkytojo), kai siuntėjas ir gavėjas yra tas pats subjektas ir siuntėjas sveria atliekas pasirinkus vežimo vykdymo veiksmą automatiškai įgauna būseną Užbaigtas (praleidžiama būsena Vykdomas vežimas)

2023-03-28

 • Žurnalo įrašų kopijavimas
 • Žurnalo įrašų masinis šalinimas
 • Gaminių/pakuočių kopijavimas
 • Eilučių kopijavimas atliekų darytojų ir tvarkytojų skiltyse

2023-03-01

 • Pakeistos tarptautinių vežimų spausdinimo formos
 • Pataisytas žurnalo stulpelių lygiavimas tvarkytojų žurnale
 • R301, R304 subkodais sutvarkytų savų reikmių atliekų įrodančių dokumentų išdavimas
 • Kažkas su įrodančių subkodais R502, R301, R302, R303, R401, R402, reikia veiklos specialistų išaiškinimo.

2023-02-23

Portalas:

 • Įvesta atliekų būsena "kelyje" atliekų darytojų skiltyje
 • Atliekų susidarymo vietų filtravimas
 • Atliekų darytojų modulio smulkūs atvaizdavimo patobulinimai
 • Atliekų susidarymo apskaitos vedimo atvejai (administravimas ir pildymas)
 • Būsenų ataskaita
 • Likučių atnaujinimas
 • Subjektų atstovų administravimo patobulinimai, klaidų pranešimai
 • Atliekų tvarkymo vietos atstovo pasirinkimas iš subjekto atstovų
 • Atliekų darytojų sutarčių redagavimas (galiojimo iki data)

VVS:

 • Padaryta 1 minutės paklaida dėl klaidos "Incorrect client time", nebemes klaidos, jei Jūsų laikrodis skuba keliomis sekundėmis.
 • Sudiegta daugkartinių pakuočių perdirbamumo patikra, kuri buvo portale, bet nebuvo keliant per VVS.
 • Įgyvendintas žurnalo failų kėlimas per portalą VVS skiltyje.

2023-01-27

 • TAV būsenoje "atliekų gavimas pateiktas" pataisyta, kad nebūtų galima atšaukti ar koreguoti vežimo.

2023-01-18

 • Pataisytos datos "imtinai" importuojant duomenis per VVS.
 • Pataisyta klaida, kuri neleisdavo tvarkyti atliekų tą pačią dieną, kada buvo gautos atliekos TAV supaprastintuose. (Klaidos pranešimas: Nurodyta data turi būti vėlesnė nei gavimo data)
 • Pataisytos supaprastintų TAV dokumentų būsenos.
 • Automatinis atliekų rinkos šaltinio užpildymas.
 • Pranešimo tarptautiniuose vežimuose sutvarkytos klaidos dėl prisegtų dokumentų skaičiaus.
 • Pataisytas organizacijos patvirtinimų išrašymas organizacijos dalyviams ir steigėjams.