Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Nepateikite iš anksto suformuotos metinės ataskaitos vertinti, kol neateis terminas, jos būseną palikite "suformuota", nes ataskaitos, kurios būsena "Vertinama" taisyti be specialistų sprendimo negalėsite.


Kas, jeigu metinės ataskaitos būsena "Vertinama" ir noriu koreguoti duomenis?

Parašykite prašymą atlieku.ataskaitos@gamta.lt, trumpai paaiškinkite, ką norite taisyti, kokių metų, srauto (pakuotės, gaminiai: EEĮ, BA, TP, atliekų susidarymas / tvarkymas) duomenis. Jei pagal taisymo laiką ir pobūdį tai leistina pagal teisės aktus, vertinantys specialistai Jums atmes metinę ataskaitą. Ataskaitos atmetamos per 1-2 darbo dienas.

...