Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tip
titleKodėl neatvaizduoja ketvirčių suvestinių?

Dažniausios priežastys:

Note

Nesusitvarkėte savo duomenų Gamintojų, importuotojų sąvade - neturite formuojamo ketvirčio laikotarpiu galiojančio atsakomybės būdo.

Galite patikrinti, ar yra reikiamam laikotarpiui galiojantis atsakomybės būdas, čia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

  •  Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/ ir pasirinkite subjektą iš sąrašo.
  •  Spauskite "GII registracija".
  •  Rinkitės "Koreguoti duomenis GII sąvade".
  •  Nustatykite, kad visiems laikotarpiams, kai vedate apskaitą, būtų galiojantis atsakomybės būdas (individuali, kolektyvi).

Note

Jūsų žurnalų įrašų kiekiai itin dideli prekinių vienetų kiekis sistemoje itin didelis ir sistema nepajėgia jų atvaizduotiatvaizduoti suvestinės (sukasi ratukas ir suvestinė neužkraunama per 15 min)

  •  Galite suformuoti metinę ataskaitą ir pasitikrinti suminius kiekius joje. Tik neteikite metinės ataskaitos vertinimui!
  •  Parašykite į GPAIS Pagalbos tarnybą - atsiųsime Jums Jūsų ketvirčių suvestines MS Excel formatu (.xlsx), kad galėtumėte pasitikrinti sistemoje saugomus duomenis.

...