Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Atliekų susidarymo apskaita nebeskaidoma į metų ketvirčius - vedamas vienas metų žurnalas, todėl sistema neleidžia pasirinkti ketvirčių žurnalų.
    Šį metinį žurnalą patvirtinsite apskaitos laikotarpio pabaigoje, prieš formuodami metinę ataskaitą, rinkdamiesi "Tvirtinti".

  2. Žurnale matoma skiltis "Atliekų likutis".  Likučio skiltis rodo atliekų likutį iki susidarančių atliekų įrašo suvedimo momento -  vesdami įrašą galite patikrinti, kas yra išsaugota sistemoje pagal lydraščių, kitų atliekų perdavimo dokumentų / įrašų informaciją, ankstesnių žurnalo įrašų duomenis ir tinkamai sekti atliekų kiekius.
    Atkreipiame dėmesį, kad koreguojant įrašą likutis nėra atnaujinamas.
  3. Sudaryta galimybė eksportuoti suvestus duomenis - funkcionalumas skirtas apskaitą vedančio subjekto patogumui, kad šis galėtų perimti sistemoje suvestus duomenis, juos išsaugoti, tvarkyti, peržiūrėti ne tik GPAIS.

Su pakeitimais atliekų susidarymo apskaitoje galite susipažinti peržiūrėję pristatymo įrašą:

Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=m8iigZTYZT0

...