Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tam, kad po naujausių sistemos pakeitimų atsinaujintų „Datos įkėlimo“ ir „Duomenų kopijavimo“ ikonos, reikia išsivalyti naršyklės podėlį (angl. cache). 

Kaip išvalyti podėlį:

Susiję straipsniai:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel in ("podėlis","atlieku-susidarymas") and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelsatlieku-susidarymas podėlis

...

Page Properties
hiddentrue


Related issues