Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Note

Atliekų susidarymo vietoje atliekas galite laikyti:

  •  nepavojingąsias - ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo,
  •  pavojingąsias - ne ilgiau kaip šešis (6) mėnesius nuo jų susidarymo.

Jei siekiate atliekas laikyti ilgiau, turite įgyti atliekų tvarkytojų statusą, užsiregistruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre, gauti teisės aktuose numatytus leidimus veiklai.

...


Susiję straipsniai:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = "kb-how-to-articleatlieku-susidarymas" and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article

...