Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jei per ketvirtį nevykdėte veiklos, Jums nereikia vesti žurnalo įrašų - pasirinkite suformuoti ir patvirtinti to ketvirčio suvestinę ir sistema ją sugeneruos su nuliniais (0) duomenimis.

Susiję straipsniai:

Filter by label (Content by label)
showLabelsfalse
max5
spacesSDGPAIS
showSpacefalse
sortmodified
reversetrue
typepage
cqllabel = in ("kb-how-to-article" atlieku-susidarymas","atlieku-tvarkymas","gamintojas-importuotojas") and type = "page" and space = "SDGPAIS"
labelskb-how-to-article

...