Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Taip. Gamintojų, importuotojų sąvado duomenis galite rasti: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Pildydami registracijos Gamintojų, importuotojų sąvade duomenis, koreguodami juos, atkreipkite dėmesį į Jūsų nurodomų asmens duomenų apsaugą.

Viešai bus skelbiami Jūsų registracijos sąvade metu pateikti Ryšio duomenys: elektroninis paštas, telefono numeris.

...