Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jei po suvestinės formavimo pakeičiate ankstesnių laikotarpių duomenis (įskaitant ir likutį iki apskaitos pradžios, pav. žemiau), kitų suvestinių likučiai automatiškai NEPERSISKAIČIUOJA.


Registruojant konkrečią Atliekų susidarymo vietą ar keičiant jos informaciją, yra galimybė pažymėti, kad susidarymo vietoje yra likutis iki apskaitos vykdymo GPAIS pradžios.

Paprastai šis likutis nepildomas (nereikia žymėti ir varnelės).

Reikalinga užpildyti tik dviem atvejais:

  •   jei vykdėte apskaitą iki 2017-12-31 ir reikia nurodyti atliekų kiekius, kurie laikomi 2018-01-01 (GPAIS veikimo pradžia).
  •  jei pradedate atliekų susidarymo apskaitą, nes kalendoriniais metais pasieksite nustatytą atliekų kiekio ribą, pvz. 12 tonų nepavojingų atliekų per kalendorinius metus - šiuo atveju nurodykite faktiškai turimus atliekų kiekius, dienos, kurią nurodote laukelyje "Apskaitos vykdymo pradžia", pradžioje.


Image Modified


Pradiniai Atliekų susidarymo vietos likučiai nekoreguojami vėliau vykdant apskaitą, nes tai sugadintų suvestinių likučių "grandinėlę".

Apskaitos žurnalų kortelių duomenys:

Susidariusios atliekos
Atliekų perdavimas ne atliekų tvarkytojui  Komunalinių atliekų perdavimas tvarkytojui netiesiogiaiNurašymas


Didina likutį " + "
Mažina likutį   " - "Mažina likutį   " - "
Mažina likutį   " - "

Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, lydraštis

(lydraščių duomenys susumuojami automatiškai - suvestinės formavimo metu, atrenkami lydraščiai, kurių "Gavimo data" priklauso atitinkamam ketvirčiui ir būklė "Užbaigtas")

Mažina likutį   " - "


Dažniausiai pakanka pildyti tik kortelę "Susidariusios atliekos" ir atitinkamai formuoti (rengti, suformuoti, vykdyti vežimą, sulaukti būklės "Įvykdytas vežimas...", užbaigti) Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, lydraščius.  Suvestinės stulpelis "Likutis pabaigoje, t" yra aukščiau aprašytų aritmetinių veiksmų rezultatas. Tą patį skaičių rasite kito ketvirčio suvestinės stulpelyje "Likutis pradžioje, t". 

...