Aplinkos ministro įsakymas D-146 (Tvarkos aprašas) pagal kurį reikia teikti duomenis ir informaciją apie chemines medžiagas ir cheminius mišinius į IS AIVIKS