Kompostuojami ir biologiškai suyrantys plastikai? Ką verta žinoti.

https://www.eea.europa.eu/publications/biodegradable-and-compostable-plastics

Informacija pateikiama Europos aplinkos agentūros, pasiekiama anglų kalba.

Remiantis straipsnio medžiaga:

  • pasaulio rinkoje tik 1 % plastikų ir plastiko produktų yra laikomi kompostuojamais (angl. compostable) ar biologiškai suyrančiais (angl. biodegradable) ar pagamintais iš biologinės medžiagos (angl. bio-based)
  • kompostuojamų ar biologiškai suyrančių plastikų suirimas priklauso nuo irimo proceso metu suteikiamų sąlygų: laiko, temperatūros, mikroorganizmų egzistavimo ir gyvybingumo, maistinių medžiagų, deguonies kiekio, drėgmės. Skirtingo tipo plastikams gali reikėti skirtingų sąlygų, o jų nesant ar nesant pakankamų plastikai gali irti lėtai ar suformuoti mikroplastikus.
  • yra atskiri pramoniniu būdu kompostuojami plastikai (angl. industrial composting), plastikai, kurie gali būti kompostuojami namų sąlygomis, bet specialiose, prižiūrimose kompostavimo priemonėse - įrankiuose (angl. well managed home composting conditions) ir plastikai, kurie gali biologiškai suirti ir dirvoje ar vandenyje
  • terminas "bioplastikas" gali būti naudojamas tiek apibūdinti plastikus, kurie visa apimtimi ar iš dalies gaminami iš biologinės medžiagos, tiek biologiškai suyrančius plastikus.
  • Informacija, kad plastikas pagamintas iš biologinės medžiagos (angl. bio-based) informuoja apie jo gamybos būdą ir tai ne visais atvejais reiškia, kad šis plastikas gali biologiškai suirti - kai kuriems jų irgi gali reikėti perdirbimo proceso, kad būtų užtikrintas jų poveikio aplinkai sumažinimas.
  • siekiama standartizuoti ir aiškiai apibrėžti plastikų savybes, kad jų tipas būtų tinkamai ir vienodai priskirtas įvairių gamintojų, o jį priskyrus būtų taikomas vartotojui aiškus ir informatyvus bei tikslus produktų žymėjimas. Atskiri gamintojai, remdamiesi trečiųjų šalių standartais žymi plastiko produktus (pakuotes) ir kaip suyrančias vandenyje, tačiau dėl itin įvairių sąlygų vidaus vandens telkiniuose ir jūrose, Europoje nėra vieningo standarto, kada plastikas laikytinas biologiškai suyrančiu vandenyje.
  • vartotojai turėtų vertinti etiketes ir ženklinimus dėl plastiko galimybių suirti ir ieškoti žymėjime informacijos dėl konkretaus plastiko tipo: ar tai pramoniniu būdu kompostuojami plastikai (angl. industrial composting), ar plastikai, kurie gali būti kompostuojami namų sąlygomis, bet specialiose, prižiūrimose kompostavimo priemonėse - įrankiuose (angl. well managed home composting conditions), ar plastikai, kurie gali biologiškai suirti ir dirvoje ar vandenyje bei nepamiršti, kad realus plastiko suirimas priklauso nuo suirimo metu egzistuojančių sąlygų visumos.
  • naudinga naudoti kompostuojamus maišus biologinių ("žaliųjų") atliekų surinkimui ar pašalinimui, kad į šias atliekas nepatektų įprastas plastikas, gerėtų komposto kokybė. Gamintojams tai galimybė plėsti kompostuojamų plastikų naudojimą su žaliosiomis atliekomis itin susijusiems produktams (pvz. arbatos pakeliai).