Gaminių, pakuočių apskaita

Kodėl neatvaizduoja ketvirčių suvestinių?

Dažniausios priežastys:

Nesusitvarkėte savo duomenų Gamintojų, importuotojų sąvade - neturite formuojamo ketvirčio laikotarpiu galiojančio atsakomybės būdo.

Galite patikrinti, ar yra reikiamam laikotarpiui galiojantis atsakomybės būdas, čia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

 • Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/ ir pasirinkite subjektą iš sąrašo.
 • Spauskite "GII registracija".
 • Rinkitės "Koreguoti duomenis GII sąvade".
 • Nustatykite, kad visiems laikotarpiams, kai vedate apskaitą, būtų galiojantis atsakomybės būdas (individuali, kolektyvi).

Jūsų prekinių vienetų kiekis sistemoje itin didelis ir sistema nepajėgia atvaizduoti suvestinės (sukasi ratukas ir suvestinė neužkraunama per 15 min)

 • Galite suformuoti metinę ataskaitą ir pasitikrinti suminius kiekius joje. Tik neteikite metinės ataskaitos vertinimui!
 • Parašykite į GPAIS Pagalbos tarnybą - atsiųsime Jums Jūsų ketvirčių suvestines MS Excel formatu (.xlsx), kad galėtumėte pasitikrinti sistemoje saugomus duomenis.

Ar pakuočių duomenis turiu vesti du kartus - prie gaminių ir prie pakuočių?

Yra du variantai, kuriuos galite pasirinkti:

 • Gaminius (apmokestinamuosius gaminius, baterijas ir akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, kt.) aprašote savo gaminių sąraše be pakuočių (renkatės "Pakuotė" - "Nėra") ir atskirai sudarote pakuočių srauto prekinių vienetų ir jiems skirtų pakuočių sąrašą bei pildote apskaitos žurnalus, vedate apskaitą keliuose srautuose.
 • Gaminius (apmokestinamuosius gaminius, baterijas ir akumuliatorius, elektros ir elektroninę įrangą, kt.) aprašote savo gaminių sąraše su pakuotėmis (gaminių sąraše renkatės "Pakuotė" - "Yra") ir pakuočių srauto prekinių vienetų ir jiems skirtų pakuočių sąrašo neberengiate.
  Pastaruoju atveju pakuočių žurnalų pildyti Jums nereikės - duomenys bus fiksuojami gaminių srauto žurnaluose, bet turėsite suformuoti ir gaminių, ir pakuočių srautų ketvirčių suvestines, metines ataskaitas laikotarpių pabaigoje.

Kai pakuotes aprašote gaminių sąraše, suvestines turėtumėte formuoti ir tvirtinti laikydamiesi griežto eiliškumo: pirma suformuojate ir patvirtinate gaminių srauto, kuriame aprašytos ir pakuotės, suvestinę ir tik po šio patvirtinimo formuojate pakuočių srauto to paties laikotarpio suvestinę - tik taip joje matysite pakuočių duomenis.

Kad galėtumėte apskaityti, tiek gaminių, tiek pakuočių srautus, reikiamus gaminių, pakuočių tipus, rūšis, atsakomybės būdus ir kt. turite užregistruoti Gamintojų, importuotojų sąvade.

Pildau duomenis Gamintojų, importuotojų sąvade. Gaunama klaida: "kolektyvios atsakomybės pavedimas neatitinka prašyme nurodytų duomenų"

Jūsų prašymo duomenys lyginami su duomenimis, kuriuos sistemoje pateikė gamintojų ir importuotojų organizacija, kuriai suteikėte pavedimą dėl gamintojo, importuotojo pareigų vykdymo.

Klaidą gausite, jei prašyme pildote kitus duomenis, nei pateikė gamintojų ir importuotojų organizacija, su kuria turite sutartį: nurodote kitokias datas, kitas gaminių ar pakuočių rūšis, veiklos būdus ar pan.

Ką galite padaryti?

 • susisiekite su gamintojų ir importuotojų organizacija, su kuria turimos sutarties pagrindu, norite įvesti duomenis Gamintojų, importuotojų sąvade, ir paprašykite pateikti jos GPAIS įvestus duomenis dėl Jūsų pavedimo
 • parašykite GPAIS Pagalbos tarnybai - informuosime apie sistemoje esančius Jūsų pavedimo duomenis.

Kas pirmas turi pateikti duomenis dėl taikytinos kolektyvinės atsakomybės GPAIS?

Pirmiausia gamintojų ir importuotojų organizacija turi sistemoje pateikti duomenis dėl Jūsų jai skirto pavedimo, tik tada galite pildyti Gamintojų, importuotojų sąvado duomenis ir numatyti sąvade kolektyvinę atsakomybę.

Ar galiu būti kelių gamintojų, importuotojų organizacijų dalyvis (turėti sutartis su keliomis organizacijomis) vienu metu?

Skirtingiems gaminių, pakuočių srautams (apmokestinamiesiems gaminiams, baterijoms ir akumuliatoriams, transporto priemonėms, elektros ir elektroninei įrangai) galite turėti sutartis su skirtingomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis (būti skirtingų organizacijų dalyvis).

Galite turėti sutartis su skirtingomis gamintojų ir importuotojų organizacijomis (būti skirtingų organizacijų dalyvis) pagal šiuos pakuočių tipus: vienkartinėms neužstatinėms, vienkartinėms užstatinėms, daugkartinėms neužstatinėms, daugkartinėms užstatinėms. Jei daugkartinėms pakuotėms renkatės veiklos būdą "Prekyba LR vidaus rinkai", turite nurodyti individualų atsakomybės įgyvendinimo būdą.

Tam pačiam gaminių, pakuočių srautui vieno ketvirčio laikotarpiu galite numatyti tik vienos gamintojų ir importuotojų organizacijos atsakomybę:

jeigu keičiasi Jūsų gamintojų ir importuotojų organizacija, pirma turite sutvarkyti apskaitos laikotarpius, kuriais buvote kitos organizacijos dalyvis (skyrėte kitai organizacijai pavedimą) - suformuoti, patvirtinti suvestines - ir tik po to galite koreguoti duomenis Gamintojų, importuotojų sąvade ir nuo naujo laikotarpio - ketvirčio - pradžios nurodyti naujos gamintojų ir importuotojų organizacijos atsakomybę.

Skirtingiems to paties gaminių, pakuočių srauto veiklos būdams (sunaudojimui savoms reikmėms, prekybai LR vidaus rinkai ar kt.) negalėsite numatyti skirtingų gamintojų ir importuotojų organizacijų atsakomybės.

Susiję straipsniai: