Suvestinių klaidos - PS08

PS08 klaida gaunama, jei pakuočių galiojimo datos išeina už jų galiojimo ribų.

  • Seni dviženkliai pakuočių rūšių kodai gali galioti ne vėliau kaip iki 2021-12-31, o nauji triženkliai kodai gali galioti ne anksčiau nei nuo 2022-01-01.
  • Jei vedate naujas prekes, galiojančias nuo 2022-ų metų, jose galite nurodyti tik naujo tipo triženklio kodo pakuočių rūšis.
  • Visos pakuotės, turinčios seno tipo dviženklius pakuočių kodus, turi turėti nurodytas galiojimo pabaigos datas, ne vėlesnes, nei 2021-12-31.