Juridinio asmens atstovai GPAIS: įgaliojimas?

Įgaliojimą renkite ir siųskite GPAIS Pagalbos tarnybai tik tada, kai nepavyksta patiems paskirti atstovų pagal pateiktus paaiškinimus.

Kai perduodate apskaitos GPAIS pareigų vykdymą kitam juridiniam asmeniui pagal sutartį dėl paslaugų teikimo, sutarties sudarymo metu Jūs galite:paskirti asmens, su kuriuo sudarote sutartį, vadovą ar kitą įgaliotą to asmens darbuotoją - fizinį asmenį - savo įmonės, įstaigos, organizacijos atstovu - subjekto administratoriumi GPAIS, kad sutarties šalis per savo darbuotoją - fizinį asmenį - galėtų padėti Jums vesti apskaitą.
Būdamas įmonės, įstaigos, organizacijos vadovu, registruotu Juridinių asmenų registre, net jei nebuvote anksčiau prisijungęs GPAIS, kaip savo vadovaujamo juridinio asmens atstovas, galite tapti atstovu - subjekto administratoriumi:

prisijungdamas su juridinio asmens tapatybės rekvizitais - autentifikacijos metu pasirinkdamas "Juridiniam asmeniui" skirtą taaptybės patvirtinimo seką E-vartuose.

Kai kuriais atvejais šiuo būdu prisijungę juridinių asmenų vadovai nemato dalies "Atstovai": parašykite GPAIS pagalbos tarnybai ir GPAIS administratoriai sutvarkys šią teisių klaidą.

Jei siunčiate įgaliojimą:

Galite naudoti mūsų parengtą šabloną:

Igaliojimo GPAIS sablonas.docx

Kad galėtumėte pildyti, paspaudę nuorodą, pasirinkite formą atsisiųsti:

Arba renkite Jūsų veikloje įprastą įgaliojimą. Atkreipkite dėmesį:

  • Laikykitės Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2 knygoje apibrėžtų reikalavimų dėl atstovavimo (https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8A39C83848CB/asr).
  • GPAIS atstovais negalime pridėti juridinių asmenų, todėl įgaliojime nurodykite konkrečius Jums atstovausiančius fizinius asmenis, jų vardus, pavardes, asmens kodą.
    Jeigu turite sutartį dėl atstovavimo GPAIS su juridiniu asmeniu - nurodykite ne tik šį juridinį asmenį, bet ir to juridinio asmens vadovą ar kitus įgaliotus fizinius asmenis, kuriuos norite paskirti savo atstovais.
  • Apibrėžkite įgaliojime atstovams suteikiamas teises: "atstovauti įmonę, įstaigą, organizaciją vykdant pakuočių / gaminių / atliekų susidarymo / atliekų tvarkymo apskaitą Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų informacinėje sistemoje (GPAIS) pagal teisės aktų reikalavimus, įmonės, įstaigos, organizacijos vardu GPAIS parengti, taisyti, pateikti, gauti, patvirtinti, perduoti vertinti apskaitos dokumentus, atliekų vežimo lydraščius ar kitus atliekų vežimo dokumentus, priimti ir išsiųsti elektroninius pranešimus dėl GPAIS apskaitos vykdymo", jei norite suteikti atstovui teisę skirti kitus atstovus: "administruoti įmonės, įstaigos, organizacijos paskyrą GPAIS, atlikti subjekto administratoriaus funkcijas - koreguoti atstovų sąrašą GPAIS, perįgalioti šiame įgaliojime nurodytus veiksmus atlikti kitam asmeniui".
  • Įrašykite įgaliojimo sudarymo datą.
  • Nurodykite, kuriam laikui suteikiamas įgaliojimas.
  • Įgaliojimą turi pasirašyti juridinio asmens vadovas.
  • Jeigu juridinis asmuo privalo turėti antspaudą - uždėkite jį.
  • atsiųskite parengtą skanuotą įgaliojimą GPAIS Pagalbos tarnybai.

Įmonių, įstaigų, organizacijų paskyros GPAIS privalo turėti bent vieną subjekto administratorių.

Kadangi visais atvejais Jums, kaip vadovui, išlieka teisė prisijungti prie įmonės paskyros, kaip subjekto administratoriui, arba tokias teises suteikiate atstovams ir dėl to galite ir įgaliojimo galiojimo laikotarpiu pakeisti atstovų sąrašą ar atšaukti teisę atstovauti, prašome Jūsų patiems sekti įgaliojimo galiojimo terminą.

Jei panaikinate suteiktą įgaliojimą, praneškite GPAIS Pagalbos tarnybai apie įgaliojimo pasibaigimą, kaip nurodo Civilinio kodekso 2.148 straipsnio 1 dalis.

Rekomenduojame gauti įgaliojamo fizinio asmens sutikimą, kad Jūs tvarkysite jo asmens duomenis (vardą, pavardę, asmens kodą), susitarti dėl jo asmens duomenų apsaugos.

Informuokite savo atstovus, kad jiems reikės užsiregistruoti GPAIS, kaip fiziniams asmenims, ir kas kartą jungiantis prie Jūsų įmonės, įstaigos, organizacijos, patvirtinti savo, kaip fizinio asmens tapatybę. GPAIS taikomi asmens duomenų apsaugos reikalavimai, apie juos asmenys informuojami registracijos metu, kai jų prašoma susipažinti ir sutikti su Naudojimosi sąlygomis.

Matyti visų atstovų GPAIS asmens duomenis gali atstovai, kurie turi GPAIS subjekto administratoriaus teises, todėl jeigu pasirinksite atstovui šią teisę suteikti, supažindinkite ir jį su Jūsų veikloje taikomais reikalavimais tinkamai tvarkyti ir saugoti kitų atstovų asmens duomenis. Paprasti atstovai vieni kitų asmens duomenų GPAIS matyti negali.

Susiję straipsniai: