Asmens duomenų apsauga GPAIS

Asmenys ir ūkio subjektai, registruodamiesi GPAIS el. paslaugų gavėjais, kad galėtų sistemoje vesti privalomas gaminių, pakuočių ar atliekų susidarymo / tvarkymo apskaitas:

  • rinkdamiesi "Patvirtinti" asmens tapatybės patvirtinimo (autentifikacijos) metu išreiškia sutikimą dėl asmens duomenų perdavimo GPAIS valdytojui - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai. Asmens duomenys tampa pasiekiami ir GPAIS tvarkytojams, pagal GPAIS nuostatus. Asmens tapatybės nustatymas registracijos ir prisijungimo metu vykdomas Elektroninės valdžios vartų portale, kurio tvarkytojas - Informacinės visuomenės plėtros komitetas https://ivpk.lrv.lt/).

  • rinkdamiesi "Sutinku" susipažįsta su GPAIS Naudojimosi sąlygomis, kurios įvardija asmens duomenis (vardą, pavardę, kodą), renkamus tam, kad registraciją atliekančiam asmeniui (subjektui) būtų suteiktos el. paslaugos, ir glaustai informuoja apie asmeninės informacijos tvarkymo teisinius pagrindus.

GPAIS nuostatai apibrėžia už asmens duomenų tvarkymo sistemoje tikslą, už tvarkymą atsakingas institucijas ir jų atsakomybių ribas:

  • 8 punktas (tvarkymo tikslai (ribos),
  • 13-15, 9, 11 punktai (atsakingos institucijos, jų atsakomybių ribos).

Sistemos naudojimo metu - apskaitoje privalomi pateikti asmens duomenys kaupiami pagal atskirus teisės aktų įpareigojimus ir nuostatas, teisės aktų sąrašą galite rasti: Teisės aktų sąrašas

Duomenų apsaugos pareigūnų kontaktai ir informacija


Aktuali informacija dėl asmens duomenų tvarkymo, kai teikiami ryšio duomenys sistemoje

Susiję straipsniai: