Kaip pašalinti atstovą?

Atstovą pašalinti gali asmens, įmonės, įstaigos, organizacijos - subjekto atstovas GPAIS, turintis subjekto administravimo teises.

Subjekto administratoriaus teisę įgyja asmuo, jei autentifikacijos metu naudoja įmonės, įstaigos, organizacijos tapatybės duomenis - autentifikuojasi kaip Verslo subjektas.

  • Prisijunkite prie GPAIS: https://www.gpais.eu/
  • Pasirinkite iš sąrašo subjektą, kurio atstovų sąrašą norite tvarkyti.
  • Rinkitės "Atstovai".
  • Įveskite atstovo, kurį norite pašalinti, asmens duomenis taip, lyg norėtumėte jį pridėti į sąrašą.
  • Spauskite "Išsaugoti".

Atstovo nebėra sąraše, pateiktame pilkame fone

  • Subjektas - asmuo, įmonė, įstaiga, organizacija - visada turi turėti bent vieną atstovą, turintį subjekto administratoriaus teises.
    Jei pats esate subjekto administratorius ir planuojate tokios veiklos nebevykdyti, įsitikinkite, kad sąraše yra kitas subjekto administratorius, subjekto vadovą ar kitus subjekto veiklą perimančius asmenis informuokite apie tai, kad būtina paskirti naują subjekto administratorių.
  • Subjekto administratorius negali pašalinti pats savęs.
  • Negalėsite pašalinti subjekto administratoriaus, kuris užregistravo patį subjektą (įmonę, įstaigą, organizaciją) GPAIS pirmą kartą - šiuo atveju parašykite GPAIS Pagalbos tarnybai.

Susiję straipsniai