Kokie yra bendri atliekų laikymo reikalavimai?

Laikydami atliekas:

 • įsitikinkite, kad atliekos negali savaime keisti savo fizinių, cheminių ar biologinių savybių,
 • apsaugokite neatsparias atliekas nuo aplinkos poveikio (uždenkite, naudokite sandarias talpas ir kt.),
 • įsitikinkite, kad iš atliekų laikymo talpų netekėtų skysčiai, kad atliekos neskleistų kvapų, dulkių ir pan.

Jei laikote pavojingąsias atliekas:

 • naudokite tokius pakuotes, konteinerius, kad atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti, išgaruoti ar kitaip patekti į aplinką,
 • padenkite laikymo vietą skysčiams nelaidžia danga, įrenkite nutekėjusių skysčių surinkimo priemones, patalpos vėdinimo sistemą,
 • įsitikinkite, kad atlieka negali paveikti laikymo talpos medžiagos (pvz. ją sutirpdyti),
 • laikymo talpų dangčiai ar kamščiai turi būti sandarūs, neatsidaryti pervežimo ar perkėlimo metu,
 • aptverkite pavojingųjų atliekų laikymo teritoriją, užtikrinkite, kad į ją nepatektų pašaliniai asmenys,
 • ženklinkite pavojingųjų atliekų laikymo talpas.

Atliekų susidarymo vietoje atliekas galite laikyti:

 • nepavojingąsias - ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo,
 • pavojingąsias - ne ilgiau kaip šešis (6) mėnesius nuo jų susidarymo.

Jei siekiate atliekas laikyti ilgiau, turite įgyti atliekų tvarkytojų statusą, užsiregistruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre, gauti teisės aktuose numatytus leidimus veiklai.


Susiję straipsniai: