Teisės aktų sąrašas


 


⸙    2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/883 dėl uosto priėmimo įrenginių, į kuriuos pristatomos laivų atliekos, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2010/65/ES ir panaikinama Direktyva 2000/59/EB (perkėlimo į nacionalinę teisę terminas - 2021-06-28). 

⸙    2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/904 dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo (perkėlimo į nacionalinę teisę terminas - 2021-07-03)

⸙    Europinė plastikų žiedinėje ekonomikoje strategija

⸙    Europos žaliasis kursas. Europos Komisijos komunikatas