Pakuočių kodų atnaujinimo informacija

Klasifikatorių pasikeitimas

Buvo pakeisti 66 buvę pakuočių rūšių kodai. Šiuo metu yra 67 kodai, papildomi nauji pakuočių rūšies kodai "aliuminiui" yra 003, 013, 023, 033, 043, 053, 063, 073.

Pakuočių kodai ateina iš šio įstatymo antro priedo - https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.333835/asr

Kodų transformavimo taisyklės:

(Senas kodas keitėsi į -> naują kodą)
(01,001)
(02,002)
(03,009)
(04,004)
(05,005)
(06,006)
(07,007)
(08,008)
(09,009)
(11,011)
(12,012)
(13,019)
(14,014)
(15,015)
(16,016)
(17,017)
(18,018)
(19,019)
(21,021)
(22,022)
(23,029)
(24,024)
(25,025)
(26,026)
(27,027)
(28,028)
(29,029)
(31,031)
(32,032)
(33,039)
(34,034)
(35,035)
(36,036)
(37,037)
(38,038)
(39,039)
(41,041)
(42,042)
(43,049)
(44,044)
(45,045)
(46,046)
(47,047)
(48,048)
(49,049)
(51,051)
(54,054)
(57,057)
(61,061)
(62,062)
(63,069)
(64,064)
(65,065)
(66,066)
(67,067)
(68,068)
(69,069)
(71,071)
(72,072)
(73,079)
(74,074)
(75,075)
(76,076)
(77,077)
(78,078)
(79,079)