Tuščios suvestinės, GII registracija

Kadangi 2022-10-05 dieną bankrutavo PTO. Jei formuojate suvestines už 2022-us metus ir turėjote kolektyvinės atsakomybės sutartį su PTO, turite laikytis žemiau išvardintų nurodymų, jei norite teisingai pateikti duomenis už 2022-us metus.

  • GII registracijoje, kolektyvinė atsakomybė turi galioti tam laikotarpiui, kuriam formuojate suvestinę. Jei formuojate 2022-ų metų I ketv. suvestinę, GII registracija turi galioti I-o ketvirčio suvestinės galiojimo laikotarpiui. Savo GII registracijos galiojimo laikotarpį pasižiūrėkite prisijungę prie GPAIS portalo GII registracijos skiltyje.
  • Dažniausia situacija tokia, jog su PTO turėjote kolektyvinę atsakomybę nuo kažkurios datos iki 2022-10-05 datos. Todėl, jei formuojate I, II, III ketvirčio suvestines, prieš jas formuojant reikia koreguoti GII registraciją ir nurodyti PTO prie kolektyvinės atsakomybės. Dažniausiai reikia nurodyti, jog kolektyvinė atsakomybė su PTO galioja iki 2022-10-05 (ši data gali skirtis, jei nutraukėte su jais sutartį patys kita data). Savo datas turite žinoti iš sutarčių sudarytų su PTO. Arba pasižiūrėkite GII registracijos istorijoje, kurią taip pat galite matyti GII registracijos skiltyje.
  • Kai baigiate formuoti trijų ketvirčių suvestines, pasitikrinkite duomenų teisingumą, jei duomenys teisingi, patvirtinkite suvestines.
  • Tuomet reikia vėl koreguoti GII registraciją ir nurodyti naują organizaciją su kuria sudarėte kolektyvinės atsakomybės sutartį. Dažniausiai sutartyje būna nurodyta data nuo 2022-10-05, tačiau Jūsų gali skirtis.
  • IV ketvirčio žurnale, žurnalo įrašų tiekimo rinkai data turi būti vėlesnė už kolektyvinės atsakomybės datą "nuo", pvz. 2022-10-05. Kitaip anksčiau nurodytų įrašų į suvestinę neįtrauks.