Ką reiškia atliekų susidarymo suvestinėje "Likutis pradžioje, t"?

Tai atliekos likutis pasirinkto ketvirčio, už kurį suformuota suvestinė, pirmos dienos pradžiai, paskaičiuotas pagal suvestinės formavimo momentu buvusius GPAIS duomenis nuo apskaitos vykdymo pradžios.

Jei po suvestinės formavimo pakeičiate ankstesnių laikotarpių duomenis (įskaitant ir likutį iki apskaitos pradžios, pav. žemiau), kitų suvestinių likučiai automatiškai NEPERSISKAIČIUOJA.


Registruojant konkrečią Atliekų susidarymo vietą ar keičiant jos informaciją, yra galimybė pažymėti, kad susidarymo vietoje yra likutis iki apskaitos vykdymo GPAIS pradžios.

Paprastai šis likutis nepildomas (nereikia žymėti ir varnelės).

Reikalinga užpildyti tik dviem atvejais:

  •  jei vykdėte apskaitą iki 2017-12-31 ir reikia nurodyti atliekų kiekius, kurie laikomi 2018-01-01 (GPAIS veikimo pradžia).
  • jei pradedate atliekų susidarymo apskaitą, nes kalendoriniais metais pasieksite nustatytą atliekų kiekio ribą, pvz. 12 tonų nepavojingų atliekų per kalendorinius metus - šiuo atveju nurodykite faktiškai turimus atliekų kiekius, dienos, kurią nurodote laukelyje "Apskaitos vykdymo pradžia", pradžioje.Pradiniai Atliekų susidarymo vietos likučiai nekoreguojami vėliau vykdant apskaitą, nes tai sugadintų suvestinių likučių "grandinėlę".

Apskaitos žurnalų kortelių duomenys:

Susidariusios atliekos
Atliekų perdavimas ne atliekų tvarkytojui  Komunalinių atliekų perdavimas tvarkytojui netiesiogiaiNurašymas


Didina likutį " + "
Mažina likutį   " - "Mažina likutį   " - "
Mažina likutį   " - "

Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, lydraštis

(lydraščių duomenys susumuojami automatiškai - suvestinės formavimo metu, atrenkami lydraščiai, kurių "Gavimo data" priklauso atitinkamam ketvirčiui ir būklė "Užbaigtas")

Mažina likutį   " - "


Dažniausiai pakanka pildyti tik kortelę "Susidariusios atliekos" ir atitinkamai formuoti (rengti, suformuoti, vykdyti vežimą, sulaukti būklės "Įvykdytas vežimas...", užbaigti) Atliekų darytojo, vykdančio atliekų susidarymo apskaitą, lydraščius.  Suvestinės stulpelis "Likutis pabaigoje, t" yra aukščiau aprašytų aritmetinių veiksmų rezultatas. Tą patį skaičių rasite kito ketvirčio suvestinės stulpelyje "Likutis pradžioje, t". 

Einamojo momento likučius galite pasitikrinti meniu punkte  "Sukauptos (laikomos) atliekos" paspaudę mygtuką Atnaujinti - jie turi sutapti su realiais atliekų likučiais įmonės "kieme".

Susidarymo vietoje atliekos laikomos tik ribotą laikotarpį!

Atliekų susidarymo vietoje atliekas galite laikyti:

  • nepavojingąsias - ne ilgiau kaip vienerius metus nuo jų susidarymo,
  • pavojingąsias - ne ilgiau kaip šešis (6) mėnesius nuo jų susidarymo.

Jei siekiate atliekas laikyti ilgiau, turite įgyti atliekų tvarkytojų statusą, užsiregistruoti Atliekų tvarkytojų valstybės registre, gauti teisės aktuose numatytus leidimus veiklai.

Susiję straipsniai: