Žurnalų įrašų importas

Ar nesusidubliuos siunčiami žurnalų įrašai?

Žurnalo įrašai, siunčiami per VVS, turi savo unikalius ID numerius, pagal kuriuos sistema atpažįsta vienodus įrašus.

Jei Jums reikia pakoreguoti GPAIS jau esančius, importuotus žurnalų įrašus, galite pakartotinai siųsti taisomus žurnalų įrašus tais pačiais ID numeriais - jie pasikoreguos, jeigu šių žurnalų būsena bus "Rengiamas žurnalas".

Jei siųsite žurnalo įrašus su naujais ID numeriais, jie bus sukelti kaip nauji ir gausite "dubliuotus" įrašus.

Jei siųsite žurnalo įrašus su numeriais, kurie jau yra sukelti ir suvestinė su jais suformuota, gausite klaidą - Žurnalo įrašas 123456 priklauso 2022 metų I ketvirčio žurnalui, kuris nėra redaguojamas.

Žurnalo įrašų ID generuoja Jūsų naudojama buhalterinė programa, nuo jos specifikacijos priklauso, ar galite naudoti pakartotiniams siuntimams tuos pačius ID, ar programa kas kartą generuos naujus ID žurnalų įrašams.

Jeigu reikia pakeisti į GPAIS įkeltus žurnalų įrašus ir nežinote naudotų ID, negalite naudoti tų pačių ID: pirma pašalinkite neteisingus įrašus iš GPAIS ir tik tada kelkite naują failą su naujais ID ir reikiamais pataisymais.

Siunčiu žurnalo įrašus, į kurį ketvirtį jie bus priskirti?


Žurnalo įrašai bus priskirti metų ketvirčiui pagal lauką "Tiekimo rinkai data".

Gaunama klaida: "Žurnalo įrašo XXXXXXXXXXXXXXX gaminys arba prekinis vienetas su kodu: ProduktoKodas(produktoKodas=ZZZZZZZZZZ) nerastas"


Priežastis: gaminio / prekinio vieneto, dėl kurio keliate žurnalo įrašą, nėra Jūsų importuotame Gaminių / prekinių vienetų sąraše.

Pasitikrinkite, ar Gaminių / prekinių vieneto importas buvo sėkmingas: kai prekių importe gaunate daugiau nei 100 klaidų, importas nuo tos vietos būna nutraukiamas, todėl likusios prekės faile nesukeliamos į GPAIS.

Gaunama klaida: [line 3, col 324] cvc-enumeration-valid: Value '' is not facet-valid with respect to enumeration '[CL140:1:2017-02-22, CL140:2:2017-02-22, CL140:3:2017-02-22]'. It must be a value from the enumeration.


[line 3, col 324] - nurodo klaidos vietą: trečioje eilutėje, ties 324 simboliu

Value '' - įvardina reikšmę, kuri klaidinga: reikšmė tarp kabučių '' (ji aptariamu atveju klaidingame faile yra tuščia)

is not facet-valid with respect to enumeration '[CL140:1:2017-02-22, CL140:2:2017-02-22, CL140:3:2017-02-22]': apibūdina klaidą: kabutėse pateikta reikšmė neatitinka reikšmės iš sąrašo

It must be a value from the enumeration: apibūdina taisymo gaires: kabutėse teikiama reikšmė turi būti iš sąrašo.

Sprendimas: žurnalo įrašams turite nurodyti gavimo būdą, negalite palikti tuščio lauko.

Sąrašo reikšmes, kurias turite suvesti pagal nurodomus klasifikatorius '[CL...]', rasite čia:

 • Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/
 • Pasirinkite subjektą iš sąrašo
 • Viršuje, ties savo vardu, pavarde pasirinkite "VVS sąsaja" - "Pagalba"
 • Peržiūrėkite pateikiamą prekinių vienetų ir pakuočių klasifikatorių duomenų modulį:

<enumeration value="CL140:1:2017-02-22">
<appinfo>1:2017-02-22::Importuota (įvežta)</appinfo>

<enumeration value="CL140:2:2017-02-22">
<appinfo>2:2017-02-22::Pagaminta</appinfo>

<enumeration value="CL140:3:2017-02-22">
<appinfo>3:2017-02-22::Susigrąžinta</appinfo>

Gaunama klaida: Žurnalo įrašo 0000000 tiekimo data 20XX-XX-XX nepatenka į gaminio arba prekinio vieneto tiekimo į rinką laikotarpį nuo 20XX-XX-XX iki neterminuota


Žurnalo įrašas 0000000  - skaitmenys rodo šio įrašo unikalų ID numerį, kurį generuoja Jūsų buhalterinė programa, kai siunčiate duomenis.

Rodote prekinio vieneto tiekimą rinkai tuo laikotarpiu, kada pagal Prekinių vienetų sąrašo duomenis prekė dar negalėjo būti tiekiama.

Žurnalo įrašus pagal nurodytą ID numerį rasite siųstame žurnalo įrašų XML faile, jei Jūsų programa turi technines galimybes jį ištraukti po siuntimo įvykdymo.

Gaunama klaida: žurnalo įrašo 0000000 veiklos būdas reikšmė neatitinka gaminio/prekinio vieneto arba jo pakuotės registracijos: Klasifikatorius(value=CL118:SS:2016-12-07)


Žurnalo įraše, kurį siunčiate, pateiktas veiklos būdas (prekyba LR vidaus rinkai: mažmeninė, didmeninė; sunaudojimas savoms reikmėms, išvežimas iš LR vidaus rinkos, kt.) neatitinka to, ką esate užregistravę Gamintojų, importuotojų sąvade.

Sąvado duomenis galite pasitikrinti čia: https://www.gpais.eu/viesi-savado-duomenys

Jei sąvadą norite patikslinti, papildyti naujais veiklos būdais:

Veiklos būdų reikšmes - klasifikatorius '[CL...] rasite:

 • Prisijunkite prie GPAIS https://www.gpais.eu/
 • Pasirinkite subjektą iš sąrašo
 • Viršuje ties savo vardu, pavarde pasirinkite "VVS sąsaja" - "Pagalba"
 • Peržiūrėkite pateikiamą prekinių vienetų ir pakuočių klasifikatorių duomenų modulį:

  <enumeration value="CL118:DP:2016-12-07">
  <appinfo>DP:2016-12-07::Didmeninė prekyba</appinfo>

  -<enumeration value="CL118:ET:2016-12-07">
  <appinfo>ET:2016-12-07::Išvežimas iš LR vidaus rinkos per trečiuosius asmenis</appinfo>

  -<enumeration value="CL118:EV:2016-12-07">
  <appinfo>EV:2016-12-07::Išvežimas iš LR vidaus rinkos</appinfo>
  [...] Prisijungę https://www.gpais.eu/ - "VVS sąsaja" - "Pagalba" - Prekinių vienetų bei pakuočių klasifikatorių duomenų modelyje rasite išsamų sąrašą.

Kokius veiklos būdus galite pasirinkti atskiriems gaminių / pakuočių srautams? - peržiūrėkite schemas.

GPGZE_1001: Žurnalo eilutės negali priklausyti skirtingiems subjektams ar GII srautams.

Žurnalo įrašų ID numeriai turi būti unikalūs, jie negali kartotis. Pagal šiuos ID numerius galima įrašus koreguoti arba pašalinti per VVS. Kai žurnalo įrašą pašalinate, jis nėra visiškai pašalinamas iš sistemos, o tik pažymimas kaip "pašalintas". Tuomet jei pakartotinai tuo pačiu ID numeriu įkeliate naują įrašą, esantis sistemoje pakoreguojamas ir pažymimas, kaip nebepašalintas - aktualus.

Tačiau, jei įrašą tuo pačiu ID numeriu bandote įkelti į kitą srautą, pvz įrašas buvo pakuotėse, o dabar keliate tuo pačiu numeriu į EEĮ ar BA srautą, sistema bando įrašą koreguoti, bet jis kitame sraute, koreguoti neleidžia ir išmeta šitą klaidos kratinį.

Iš esmės, paprasčiausias sprendimas, visada naujiems įrašams naudotis naujus unikalius ID numerius. Šie numeriai gali būti iki 14 skaitmenų ilgio, todėl galima susigalvoti kokią nors sistemą, kad jie nesikartotų.

Susiję straipsniai: