Atliekų darytojai. Lydraščių pakeitimai 2023 m. gegužė


Kad iš atliekų darytojo susidarymo vietos būtų galima vežti atliekas, susidarymo vietoje šios atliekos turi būti:

  1. apskaitytos darytojo susidarymo vietos žurnale ir
  2. atnaujintas sukauptų atliekų likutis.

Toks sistemos veikimas numatytas siekiant užtikrinti Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 14 punkto laikymąsi.

Kas, jei atliekų siuntėjas - darytojas nesveria perduodamų atliekų ir nežino kiekio?

Užtenka, kad į žurnalą būtų įvestas bent preliminarus kiekis, po lydraščių užbaigimo, kad darytojas galėtų formuoti suvestinę, įrašus žurnale darytojas turės patikslinti, kai kiekiai bus tiksliai žinomi.


Sukauptų atliekų likutis naujinamas kartą per parą automatiškai, todėl jei atliekos įrašomos į žurnalą ir norima iš karto jas vežti, likutį reikia atnaujinti rankiniu mygtuko paspaudimu čia: