Atliekų tvarkymo apskaita: priimtos ENTP. Sunaikinimo pažymėjimai.

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) sunaikinimo pažymėjimų rengimas ir tvirtinimas GPAIS

2024-05-30 sistemoje sudiegti pakeitimai, leidžiantys iki tam tikros būsenos sistemoje pašalinti, pakeisti pradėtą rengti ENTP sunaikinimo pažymėjimą.

Kai sistemoje rengiate ENTP sunaikinimo pažymėjimo įrašą nuo 2024-02-01:

  • Pasirinkus “Naujas įrašas nuo 2024-02-01”, užpildžius duomenis ir paspaudus “Generuoti” sistemoje paruošiamas ENTP sunaikinimo pažymėjimas

  • šiame etape bendrame įrašų sąraše galite matyti funkcijas keisti duomenis arba pašalinti sugeneruotą pažymėjimą:

paveikslas-20240606-072145.png
  • Pasirinkus pieštuko ikoną ir atidarius sugeneruotą pažymėjimą įsegami “Pasirašytas ENTP pažymėjimas”, (kai taikoma) “Dokumentas, patvirtinantis atstovavimą”

  • pasirenkama Generuoti

→ Įrašų sąraše galima matyti įsegtus dokumentus ir išlikusias redagavimo ir šalinimo funkcijas.

  • Pasirinkus pieštuko ikoną ir atidarius sugeneruotą pažymėjimą, kai kartu yra įsegtas pasirašytas ENTP pažymėjimas, matomos dvi aktyvios funkcijos “Generuoti” ir “Patvirtinti”.

paveikslas-20240606-074918.png

Duomenų taisyti ir suformuotų, įsegtų ENTP pažymėjimų šalinti nebeleidžiama, kai paspaudžiama “Patvirtinti”.

Iki patvirtinimo galima kelis kartus Generuoti užpildytus duomenis - juos pakeisti.