Importo ir eksporto apibrėžimai

Importas / eksportas yra cheminių medžiagų / mišinių išvežimas / įvežimas į Bendrijos muitų teritoriją. Importu ar eksportu nėra laikomas cheminių medžiagų / mišinių įsigijimas / pardavimas iš / į Europos ekonominei erdvei (EEE) priklausančių šalių (EEE – ES šalys, Norvegija, Islandija ir Lichtenšteinas). Importu ar eksportu laikomas cheminių medžiagų / mišinių įvežimas / išvežimas į / iš EEE.