PIC reglamento taikymas

PIC reglamentu Europos Sąjungoje įgyvendinama Roterdamo konvencija dėl sutikimo, apie kurį pranešama iš anksto, procedūros, taikomos tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir pesticidams tarptautinėje prekyboje. PIC reglamentas taikomas tam tikroms pavojingoms cheminėms medžiagoms, kurių eksportas yra griežtai ribojamas arba draudžiamas ir kurios nurodytos šio reglamento I priede, taip pat cheminėms medžiagoms ir gaminiams, kuriuos draudžiama eksportuoti ir kurie nurodyti šio reglamento V priede.

Atkreipkite dėmesį

PIC reglamente nurodyti reikalavimai taikomi tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų, tiek atskirų, tiek esančių mišinių arba gaminių (jei cheminė medžiaga yra nesureagavusi) sudėtyje, eksportui ir importui.